Το ΥΠΑΙΘ απέστειλε στα σχολεία τέσσερα (4) ενημερωτικά φυλλάδια της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο.

Ασφαλής εκπαίδευση εξ αποστάσεως

Ασφαλής εργασία εξ? αποστάσεως

Προσωπικά δεδομένα

Συμβουλές χρήσης του διαδικτύου