Β’ Τάξη

Μαθηματικά
από τον κύριο Βαγγέλη Χρήστου

Γαλλικά Επαναληπτικές ασκήσεις για τα τμήματα Β1, Β2 και Β3
από την κυρία Ψιλοπούλου Αγγελική

Θρησκευτικά
από τον κύριο Χούλη Μιχαήλ.

Μαθηματικά

Απαντήσεις στις Επαναληπτικές Ασκήσεις

Επαναληπτικές Ασκήσεις για τους μαθητές των τμημάτων Β1,Β3 από τον κύριο Βαγγέλη Χρήστου.
Οι απαντήσεις στις παρακάτω ασκήσεις θα αναρτηθούν την επόμενη εβδομάδα.