Εβδομαδιαίο Ωρολόγιο Πρόγραμμα ανά Τμήμα

Α1

Α2

Α3

Β1

Β2

Β3

Γ1

Γ2

Γ3