Σημειώσεις Καθηγητών

Εδώ θα αναρτάται εκπαιδευτικό υλικό από τους καθηγητές του σχολείου μας, κατηγοριοποιημένο ανά τάξη, ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα Edmodo.
Προτείνουμε να επισκέπτεστε συχνά τη σελίδα, γιατί προστίθεται διαρκώς υλικό.

Α’ Τάξη

Β’ Τάξη

Γ’ Τάξη

Τμήμα Ένταξης

Φυσική Αγωγή