Σχέδιο Ενεργειών για τη Διαχείριση Σεισμικού Κινδύνου

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 1ου ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΟΣ 2ου ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΟΔΥΣΣΕΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ A1

ΤΜΗΜΑ A2

ΤΜΗΜΑ A3

ΤΜΗΜΑ Β1

ΤΜΗΜΑ Β2

ΤΜΗΜΑ Β3

ΤΜΗΜΑ Γ1

ΤΜΗΜΑ Γ2

ΤΜΗΜΑ Γ3

ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ