Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Ωρολόγιο Πρόγραμμα για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση

Για όλη τη διάρκεια της εξ αποστάσεως διδασκαλίας των μαθημάτων, τα μαθήματα Πληροφορικής, Τεχνολογίας και Οικιακής Οικονομίας δε θα μοιράζονται σε Α και Β ομάδα και οι ώρες διδασκαλίας που εμφανίζονται στο Ωρολόγιο πρόγραμμα θα αφορούν ολόκληρο το τμήμα. Τα τμήματα...
Σελίδα 1 από 11