Αναστολή Λειτουργίας την Παρασκευή 29/3 ,των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Αναστολή Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ. 73/2019 Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4.27 του Ν. 3852/2010...
Σελίδα 1 από 11