Η Ιστοσελίδα μας μεταφέρθηκε σε νέο χώρο.

Η Ιστοσελίδα μας μεταφέρθηκε σε νέο χώρο.

Λόγω συνεχών προβλημάτων του σχολικού δικτύου, η πρόσβαση στη σελίδα του σχολείου μας είχε γίνει δύσκολη έως αδύνατη. Για το λόγο αυτό μεταφέρθηκε σε νέο χώρο, όπου λειτουργεί απροβλημάτιστα. Το υλικό της δεν έχει μεταφερθεί πλήρως, όμως τις επόμενες ημέρες θα...
Σελίδα 1 από 11