Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε όλους τους τίτλους Εκπαιδευτικού Λογισμικού που έχει προμηθευτεί  το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. στα πλαίσια διαφόρων έργων.
Οι τίτλοι είναι ταξινομημένοι αλφαβητικά και όσοι από αυτούς έχουν την ένδειξη Ναι στη στήλη «Άδεια Μεταφόρτωσης»μπορείτε να τους κατεβάσετε στον υπολογιστή σας ανάλογα με τα δικαιώματα του λογαριασμού σας.
Τίτλος Κατηγορία Άδεια Μεταφόρτωσης Βαθμίδα Εκπαίδευσης Τύπος Λογισμικού
Ιστορία Γ’ και Δ’ Δημοτικού Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Ιστορία Γ΄Γυμνασίου Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Ιστορία Γυμνασίου Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Ιστορία της Νεότερης και Σύγχρονης Ελλάδας 1821-2003 Θεωρητικές Επιστήμες Όχι Δημοτικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Ιστορικός Άτλαντας CENTENNIA Θεωρητικές Επιστήμες Όχι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Κασταλία Κοινωνικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Πολιτών – Λογισμικό Κοινωνικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή Ε΄και ΣΤ΄Δημοτικού Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
ΚΟΣΜΟΣ Κοινωνικές Επιστήμες Όχι Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
ΚΟΤΙΝΟΣ Φυσική Αγωγή Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Κύτταρο, μια Πόλη (Cell City) Θετικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό; Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
ΛΕΞΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Λεξικά Ναι Τεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
ΛΕΞΙΠΛΟΗΓΗΣΗ Διαθεματικά Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Λεύκιππος Θετικές Επιστήμες Ναι Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΙΚΤΥΩΝ Τεχνολογία, Πληροφορική, Δίκτυα Ναι Λύκειο; Τεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια A’ Αγωγή Υγείας Ναι Δημοτικό Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια Β’ Αγωγή Υγείας Ναι Νηπιαγωγείο; Δημοτικό; ΑμΕΑ Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Μαθαίνω τη Γλώσσα μου Διαθεματικά Ναι Νηπιαγωγείο; Δημοτικό Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
ΜΑΘΑΙΝΩ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΙΙ Θετικές Επιστήμες Όχι Τεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Μαθηματικά E’ & ΣΤ’ Δημοτικού Θετικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Μαθηματικά Α’ & Β’ Δημοτικού Θετικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Μαθηματικά Γ’ και Δ’ Δημοτικού Θετικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Μελέτη Περιβάλλοντος Α’ – Δ’ Δημοτικού Φυσικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Μέτρηση Θετικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό; Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Μετρώ, Υπολογίζω και Εκτιμώ Θετικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Μικροί Καλλιτέχνες σε Δράση Α΄ Αισθητική Αγωγή Ναι Νηπιαγωγείο; Δημοτικό; ΑμΕΑ Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Μικρόκοσμοι Διανυσμάτων Θετικές Επιστήμες Όχι Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Μουσική Α-ΣΤ Δημοτικού Καλλιτεχνικά μαθήματα Ναι Δημοτικό Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Ναυσιπλοΐα στη Μεσόγειο και ο Ρόλος της από την Αρχαία Εποχή έως Σήμερα Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
ΞΕΝΙΟΣ Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Ο Καθημερινός Κόσμος της Εργασίας Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Ο Λατρευτικός Πλούτος της Εκκλησίας Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Ομηρικά Έπη Α΄και Β΄Γυμνασίου Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Όψεις της Θρησκείας Θεωρητικές Επιστήμες Όχι Δημοτικό; Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Παγκόσμια Θρησκεύματα – Το Ισλάμ Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Περιβάλλον Θετικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Περιβάλλον ? Η Προστασία του Δάσους Περιβαλλοντική Αγωγή Ναι Δημοτικό Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Περιβάλλον E-SLATE Διαθεματικά Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Πλανήτης Γη Β΄ Φυσικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Πληροφορική Α’ Β’ Γ’ Γυμνασίου Τεχνολογία, Πληροφορική, Δίκτυα Ναι Γυμνάσιο Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Πληροφορική Γυμνασίου – CD 1 Τεχνολογία, Πληροφορική, Δίκτυα Ναι Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Πληροφορική Γυμνασίου – CD 2 Τεχνολογία, Πληροφορική, Δίκτυα Ναι Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
ΠΟΛΙΤΕΙΑ Κοινωνικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Πολιτικά και Διπλωματικά Γεγονότα της Νεότερης Ιστορίας μας Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Πολλαπλές Αναπαραστάσεις Θετικές Επιστήμες Ναι Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Πολυμέσα Θετικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
ΠΡΩΤΕΑΣ Θετικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Πρώτες Βοήθειες (Interactive First Aid) Θετικές Επιστήμες Όχι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Ρεαλιστικά Μαθηματικά Θετικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό; Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Σ.Ε.Π. Θετικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Στατιστική Θετικές Επιστήμες Ναι Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Στο Σταυροδρόμι Τριών Ηπείρων: Η Ζωή στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Συμμαχία Κοινωνικές Επιστήμες Ναι Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Σχεδιασμός & Τεχνολογία (Design & Technology: Prime) Θετικές Επιστήμες Όχι Γυμνάσιο; Λύκειο; Τεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Τα Κόμικς που Μιλάνε Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Τα κουρδιστά φρούτα Καλλιτεχνικά μαθήματα Ναι Νηπιαγωγείο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Ταλαντώσεις Θετικές Επιστήμες Ναι Λύκειο Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Ταξίδι σε ένα Δίκτυο Τεχνολογία, Πληροφορική, Δίκτυα Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Το 21 εν Πλω Θεωρητικές Επιστήμες Όχι Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Το Ελληνικό Κράτος: Γέννηση και Ανάπτυξη της Σύγχρονης Ελλάδας Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Δημοτικό Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Το Πείραμα στα Μαθηματικά Θετικές Επιστήμες Ναι Λύκειο Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Τοπική Ιστορία Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Τρίτων Τεχνολογία, Πληροφορική, Δίκτυα Ναι Λύκειο; Τεχνική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ Αγωγή Υγείας Ναι Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Υποδείγματα Θεωρητικές Επιστήμες Όχι Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Φιλοσοφικά Κείμενα: Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Φυσικά Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού Διαθεματικά Ναι Δημοτικό Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Φυσική Αγωγή Α’ Β’ Γ’ Γυμνασίου Θεωρητικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Φυσική Β’ και Γ΄Γυμνασίου Θετικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Φυσική Ι (Φυσική Λυκείου) Θετικές Επιστήμες Ναι Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Φυσική ΙI (Φυσική Λυκείου) Θετικές Επιστήμες Ναι Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Φως Θετικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Χελωνόκοσμοι Θετικές Επιστήμες Όχι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
ΧΗ.ΠΟ.ΛΟ Θετικές Επιστήμες Όχι Γυμνάσιο Εκπαιδευτικό Λογισμικό #1
Χημεία Β’ – Γ’ Γυμνασίου Θετικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο Συνοδευτικά_Λογισμικά_Βιβλίων_ΠΙ
Χημικοί Υπολογισμοί Α’ Θετικές Επιστήμες Ναι Λύκειο Εκπαιδευτικό Πακέτο #2
Χημικοί Υπολογισμοί Β’ Θετικές Επιστήμες Ναι Γυμνάσιο; Λύκειο Εκπαιδευτικό Πακέτο #2