Ευχές για το Πάσχα

Ευχές για το Πάσχα

Ν?ν πάντα πεπλήρωται φωτός,  ουρανός τέ καί γ? καί τά καταχθόνια                               Καλή Ανάσταση                                               Καλή Φώτιση στα παιδιά...

Αναστολή Λειτουργίας την Παρασκευή 29/3 ,των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης.

Αναστολή Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου του Δήμου Σύρου -Ερμούπολης. ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ. 73/2019 Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4.27 του Ν. 3852/2010...
Αναστολή λειτουργίας του των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται  στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου (απογευματινές ώρες)και Παρασκευή  15 Φεβρουαρίου 2019

Αναστολή λειτουργίας του των Σχολικών Μονάδων που στεγάζονται  στο Σχολικό Συγκρότημα Ξηροκάμπου, την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου (απογευματινές ώρες)και Παρασκευή  15 Φεβρουαρίου 2019

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΥΠ? ΑΡΙΘΜ.  36/2019 Ο Δήμαρχος Σύρου-Ερμούπολης Έχοντας υπόψη : Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ.4.27 του Ν. 3852/2010 ΦΕΚ87/7-6-2010 τ.α ?Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης?. Το άρθρο 75 παρ. Ι...
Σελίδα 7 από 15« Πρώτη...56789...Τελευταία »