Χρήση του Edmodo για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιπλέον σημειώσεις στην ιστοσελίδα μας.

Χρήση του Edmodo για εξ αποστάσεως εκπαίδευση και επιπλέον σημειώσεις στην ιστοσελίδα μας.

Από τον Σεπτέμβριο του 2015 στο Σχολείο μας λειτουργεί πειραματικά η εκπαιδευτική πλατφόρμα ασφαλούς ψηφιακής επικοινωνίας Edmodo, η οποία περιλαμβάνει την συμμετοχή μαθητών, εκπαιδευτικών, αλλά και γονέων. Από τον Οκτώβριο του 2018 και με ομόφωνη απόφαση του Συλλόγου...
Σελίδα 1 από 11