Επίδοση Ελέγχων Βαθμολογίας

Επίδοση Ελέγχων Βαθμολογίας

Η επίδοση ελέγχων βαθμολογίας των μαθητών του σχολείου μας, θα γίνει τις παρακάτω ημέρες και ώρες: Β’ Τάξη Τετάρτη 17/6/2020 8:30 – 13:30 Α’ Τάξη Πέμπτη 18/6/2020 8:30 – 13:30 Γ’ Τάξη Παρασκευή 19/6/2020 8:30 – 13:30    ...
Σελίδα 1 από 11