Έχει προστεθεί νέο υλικό
Θεωρώντας πως η σωστή ενημέρωση παιδιών και γονέων, η απαλλαγή από τον φόβο και η ψυχραιμία μπορούν να συντελέσουν στην αποτελεσματική αντιμετώπιση της πανδημίας, εγκαινιάζουμε στήλη ψυχολογικής στήριξης και συμβουλών για παιδιά και γονείς.
Ευχαριστούμε πολύ την κα Πόπη Κοντοφάκα, Ψυχολόγο στο Συγκρότημα Γυμνασίων, για την συνεισφορά της.