Πρόκειται να ξεκινήσει στον χώρο των Γυμνασίων ( συγκρότημα Ξηροκάμπου ) τον μήνα Νοέμβριο.
Επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, η οποία συμπληρώνεται από γονείς- κηδεμόνες. Οι ώρες παρακολούθησης θα είναι 14:00 – 17:00.
Η Ενισχυτική Διδασκαλία αφορά πρωτίστως παιδιά με αδυναμίες – δυσκολίες στα μαθήματα εκείνα που αναφέρονται στην Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής.

Από το Γραφείο της Διεύθυνσης του 3ου Γυμνασίου

ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ