Ενισχυτική Διδασκαλία

Ενισχυτική Διδασκαλία

Πρόκειται να ξεκινήσει στον χώρο των Γυμνασίων ( συγκρότημα Ξηροκάμπου ) τον μήνα Νοέμβριο. Επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση συμμετοχής, η οποία συμπληρώνεται από γονείς- κηδεμόνες. Οι ώρες παρακολούθησης θα είναι 14:00 – 17:00. Η Ενισχυτική Διδασκαλία αφορά...
Σελίδα 1 από 11